Αρχική Σελίδα
Διευθυντής
Προσωπικό

Έρευνα

Εκτίμηση αναγκών υγείας
Μελέτη ερωτηματολογίου
Σύστημα Υγείας
Βιοηθική
Μελέτη ασθενών

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Προγραμματισμού της Υγείας είναι Μονάδα του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους ειδικές μονάδες :

  • Aρχών Προγραμματισμού Yγείας

  • Kοινωνιολογίας της Yγείας

  • Oικονομικών της Yγείας
Μονάδα Αρχών Προγραμματισμού Υγείας
Μονάδα Αρχών Προγραμματισμού Υγείας
Μονάδα Κοινωνιολογίας της Υγείας
Μονάδα Οικονομικών της Υγείας
LINKS

Επικοινωνία: (Γραμματεία) Μαρία Ανδριανάκη. Τηλ.: +30 2810 394600, Fax: +30 2810 394606, email: madrian@med.uoc.gr

Συντήρηση Διαδικτυακού Τόπου Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής - Virtual Medical Lab


Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης